mandag 25. juli 2011

I fakkeltog for å vise medfølelse...

Siden fredag har vi i Kiellandsgata vært i sjokk over hendelsene i Oslo og på Utøya. Vi har stort sett hatt tankene våre hos de som på en eller annet måte er rammet av tragedien. Blogging blir uvesentlig når slike ting skjer.I dag har vi gått i fakkeltog for å vise vår medfølelse, og for å vise solidaritet med de som er rammet. Det var først en gripende sermoni på torget i Trondheim, før ca 20 000 gikk i fakkeltog.

Vi tok småguttene med til byen for å gå i tog. De har selvfølgelig fått med seg det som har skjedd, men vi har forsøkt å skåne dem for deler av det, og vi prøver å begrense deres mulighet for å se på nyheter. Vi har brukt mye tid på å snakke med dem, og de har mange spørsmål som de ønsker svar på. Mange av spørsmålene er vanskelige å svare på. Det ble en fin opplevelse for oss alle å gå i tog.Det striregnet det meste av tiden vi var ute, og vi fikk en følelse av at til og med himmelen gråt.Våre tanker går til alle de som er rammet av tragedien.

Vibeke og Sven Morten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar